नदी

River Information in Marathi नदी म्हणजे नैसर्गिकरित्या वाहणारा पाण्याचा प्रवाह होय. नदी महासागर किंवा समुद्रासारख्या मोठ्या पाण्याच्या स्त्रोतला जाऊन मिळते. काही ठिकाणी, नदीचे पाणी जमिनीत मूरते आणि सागराला मिळण्यापूर्वीच ती कोरडी होते. नद्या सामान्यत: डोंगर, टेकड्या, खोरे, मैदाने व इतर भौगोलिक ठिकाणी वाहतात. नद्यांमध्ये पृथ्वीवरील फक्त 0.0001% शुद्ध पाणी आहे.

नदीतील पाणी वेगवेगळ्या स्त्रोतांमधून येते.  बर्‍याच नद्या पावसाळ्यात पाऊस पडल्यावर किंवा बर्फाळ प्रदेशातील बर्फ वितळल्यावर आपल्या प्रवासाची सुरुवात करतात. जेव्हा इतर लहान उपनद्या त्यांच्यात सामील होतात तेव्हा नद्या त्यांची लांबी वाढवतात. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे नद्यांची पातळी वाढते ज्यामुळे काहीवेळा पूर येतो आणि जमीन, गावे आणि मोठा प्रदेश पाण्याखाली येतो.

वेगाने वाहणाऱ्या नद्यांच्या प्रवाहाच्या उर्जेचा उपयोग करून पाण्यात टरबाईनद्वारे विजेची निर्मिती केली जाते. अशा प्रकारे नद्या निसर्गाचा एक महत्वाचा भाग आहे आणि मानवी आयुष्यातील खूप महत्वपूर्ण नैसर्गिक घटक आहे आणि मानवाला निसर्गाकडून मिळालेले एक वरदानच आहे.

Scroll to Top