प्राणी

Animals Information in Marathi पृथ्वी केवळ माणसाचेच घर नसून इतर बर्‍याच प्राण्यांचेही घर आहे. काळाच्या सुरुवातीपासूनच, प्राण्यांनी वनस्पतीवर अवलंबून राहून कधी माणसांचा मित्र तर कधी शत्रू म्हणून काम केले आहे. मानवांनेही वाहतुकीसाठी तसेच शिकारसाठी जनावरांचा वापर केला.

प्राणांच्या उभयचर प्राणी, सरपटणारे प्राणी, सस्तन प्राणी, कीटक आणि पक्षी यासारख्या भिन्न प्रजाती आहेत. त्यांची लोकसंख्या ही व्यापक आहे. प्राणी फक्त आपले सहकारी रहिवासी नसून ते आपल्या पर्यावरणाचा आवश्यक भाग आहेत. तथापि, मानवजातीच्या कृतींमुळे यापैकी बर्‍याच प्राण्याचा नामशेष होण्याचा धोका आहे. पेटा आणि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ सारख्या पर्यावरणवादी आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी बर्‍याच प्रजातींचे संवर्धनासाठी प्रयत्न करत असतात, याप्रमाणे मानवनेही पशुसंवार्धानाचे महत्व समजले पाहिजे.

बैल – Ox Information in Marathi

Ox-Information-in-Marathi

Ox Information in Marathi बैल सामान्यत: प्रौढ नर गुरांना म्हटले जाते. बैलांचा उपयोग नांगरणीसाठी, धान्याच्या मळणीसाठी वाहतुकीसाठी, आणि धान्य पीसणार्‍या …

Read more

Scroll to Top