वाद्य

Musical Instrument Information in Marathi वाद्य म्हणजे एक असे एक साधन जे संगीत निर्माण करण्यासाठी वापरले जाते. तत्वतः ध्वनी निर्माण करणारी कोणतीही वस्तू वाद्य मानली जाऊ शकते. वाद्य वाजवणारी एखादी व्यक्ती वादक म्हणून ओळखली जाते. वाद्यांचा उदय मानवी संस्कृतीच्या उदयापासूनच झाला.

सुरुवातीला वाद्यांचा उपयोग संकेतांसाठी केला जाऊ लागला, जसे की शिकारीमध्ये यशाचे संकेत देण्यासाठी हॉर्न किंवा एखाद्या धार्मिक सोहळ्यात वाजवली जाणारी ढोलकी. शेवटी संस्कृतींनी करमणूकीसाठी विविध वाद्यांच्या रचना आणि कार्यक्षमता विकसित केल्या. बदलत्या गरजेनुसार आणि तंत्रज्ञानासह वाद्ये क्रमशः विकसित झाली. वाद्यांमुळेच संगीत क्षेत्राची एवढी मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाली आणि आज मानवी जीवनात या संगीताचे महत्व अमूल्य आहे. परंतु हे सगळे वाद्यांमधील विकासामुळेच शक्य झाले.

बासरी- Basari Information In Marathi

Basari Information In Marathi

बासरी- Basari Information In Marathi बासरी हे अत्यंत संवेदनशील वाद्य आहे; व्यावहारिकदृष्ट्या शास्त्रीय संगीतातील सर्व नाजूक ग्रेस, वक्र, अलंकार आणि रंगछटा …

Read more

Scroll to Top