संत

Sant Information in Marathi हिंदु, जैन, शीख आणि बौद्ध धर्मात एक संत म्हणजे “स्वत:ला, सत्याला, वास्तविकतेला जाणणारा” आणि “सत्य-अनुकरणीय करणारा” एक ज्ञानी व्यक्ती मानली जाते. शीख धर्मात असे वर्णन केले गेले आहे की ज्याचे अस्तित्व ईश्वराशी जोडल्यामुळे त्याला आध्यात्मिक ज्ञान व दैवी ज्ञान व सामर्थ्य प्राप्त झाले असा व्यक्ती म्हणजे संत होय.

स्कोमर आणि मॅकलॉड यांनी सांगितल्यानुसार संत म्हणजे ज्याला सत्य माहित आहे किंवा ज्याला अंतिम सत्य प्राप्त झाले आहे असा व्यक्ती होय. संत म्हणजे ती व्यक्ती ज्याने आध्यात्मिक आत्मज्ञान प्राप्त केले आहे किंवा गूढ आत्म-प्राप्ति केली आहे.

भारताला संतांची भूमी म्हटले जाते, भारतात अनेक महान संत होऊन गेले ज्यांनी आपल्याला अभूतपूर्व ज्ञान दिले आणि संतांच्या या कार्यामुळेच भारताला पवित्र भूमी मानली जाते. आजही संतांचे हे ज्ञान अनमोल आहे. या ज्ञानामुळे आजही जगाला एक नवीन प्रेरणा मिळते.

Scroll to Top